Skip to content

Minifix Delik İşlemleri

Tüm pro­jelerinizde sizlere uzman kadro­muz ile çözüm ortağınız olmayı tek­lif ediyoruz. Sizlere en iyi hizmet ve kaliteyi sunmak için buradayız!

Günümüz teknolo­jisinde siz müş­ter­i­ler­im­izin işlerini kolay­laştır­mak adına tesisimizde en son donanımlı makineler ile minifix ve delik açma işlem­lerini özenle yap­mak­tayız. Mobilya usta­ları veya mimari ekipler tarafın­dan tasar­lanan basit veya kap­samlı pro­jeler fir­mamız bünyesinde ki özel plan­lama ve opti­miza­syon pro­gramı ile üre­time hazırlanır.

Minifix delik yer­leri, pvc bant işaret­leri ve kesim ölçü­leri çıkarılır ve ebat­la­maya gön­der­ilir. Ebat­lanıp barkod­lanan malzemeler tam otomatik delik maki­nesinde delik işlem­leri yapılır ve mon­taja hazırlanır.

Delik işlem­ine gir­miş bir ürünün minifix deliği, raf pimi ve rafix deliği, kapak menteşe deliği, kulp deliği ve çek­mece ray deliği gibi bir çok delik işlemi cnc nin min­i­mum ve mak­si­mum en ve boy ölçü­lerinde işlenmektedir.