Biz Kimiz?

Biz Kimiz?

“Genya Orman Ürünleri” 1989 yılında İstanbul’da faaliyet­e başlamış olup 1993’te şir­ket ünvanı almıştır. Kurul­duğu gün­den itibaren hizmetinde mak­si­mum kalite, müş­ter­i­ler­ine güler yüz, saygın ve güve­nilir bir firma olmayı prensip edinmiştir.

Üç şube, 300m² showroom, 4000m² depolama alanı, 2000m² fabrika ile geniş ürün stok­larının yanı sıra, ebat­lama tesisinde son sis­tem mak­i­nalar kul­la­narak kaliteyi daima en üst seviyede tut­mayı ilke edinmiştir.

Bugün fabrikamızda ebat­lama-bantlama, eğrisel kesim-bantlama, kanal açma ve minifix işlem­leri yapıl­mak­tadır. Projelerde müşterilerimize hem zaman hemde kazanç sağla­mak­tadır. Oluşa­bile­cek hata­ların önüne geçmek için bıçak­lar özel ciha­zlarla periy­o­dik olarak kon­trol edilir ve hata­lar göz ardı edilmez. Üre­tim aşa­masın­daki ürün­ler, sürekli olarak yetk­ili per­sonel tarafın­dan kon­trol edilir ve oluşa­bile­cek hata­lar min­i­mum seviy­eye indirgenir.

Genya Orman Ürünleri, hızla gelişen dünya ekonomisinde, yük­se­len Türkiye ekonomisinin ihra­catın­daki payını daha da art­tırıp ülke ekonomi­sine katkı sağla­mayı amaçlamıştır.

Genya Orman Ürünleri, müşteri mem­nuniyetini ve kaliteyi en üst seviyede tut­mak için geniş ürün yel­pazesi, ebat­lama ve bant­lama tesisi, Bahçelievler-Dudullu-Avcılar şubelerinde, İkitelli’deki merkez ofis ile en iyi şek­ilde hizmet ver­meyi bugüne kadar başar­mış, bugün­den sonra da teknoloji ve yeni­lik­lerle başar­maya devam edecektir.

GÜVEN İLKEMİZ
Güven ilkesi ile satış ve pazarlama yapan fir­mamız siz müş­ter­i­ler­im­izin mem­nuniyetini hedef almaktadır.

MÜŞ­TERİ MEM­NUNİYETİ VE HİZMET ANLAYIŞI.
Fir­mamız müş­teri mem­nuniyeti ve hizmet anlayışı ile tüm sipar­iş­lerinizi zamanında ve eksik­siz olarak temin etmek­te­dir. Siz müş­ter­i­ler­im­ize daha iyi hizmet sun­abilmek adına sizler­den gelen öner­i­leri önemsemektedir.

EN YENİ TEKNOLOJİ İLE ANINDA ÇÖZÜMLER!
Fab­rikamızda kul­lanılan tüm makine ve ekip­man­lar en son teknoloji ile üretilen makineler olup siz müş­ter­i­ler­im­ize daima en iyiyi sunma gayreti içerisindeyiz.

İşbirliği yaptığımız üretici firmalar