Skip to content

Eğrisel Kesim

Tüm pro­jelerinizde sizlere uzman kadro­muz ile çözüm ortağınız olmayı tek­lif ediyoruz. Sizlere en iyi hizmet ve kaliteyi sunmak için buradayız!

İşlet­m­eniz için ihtiy­acınız olan tüm eğrisel ve geometrik şekilli malzemelerin kes­i­mini ve kenar bant­la­masını pro­fesy­onel makine­m­izde özenle üret­mek­teyiz. Bil­gisa­yar ortamında hazır­lan­mış veya el ile çizilmiş çiz­im­leri deney­imli per­son­e­limiz cnc pro­gram­larını hazır­la­yarak makinelere aktarmaktadır.

Dil­ers­eniz teknik per­son­e­limiz ile de bire bir karşılıklı istişare yolu ile yap­tır­mak iste­diğiniz ürünü tarif ede­bilir ve tasar­laya­bilirsiniz. Başlıca cnc tez­gahlarımızda okul sırası tablası, masa tablası, okul kolçak­ları, tez­gahlar, zigon sehpa üstü, seper­atör­ler ve çeşitli dekupe kes­im­ler yapılabilmektedir.